Storno podmínky


Storno podmínky online kurzů s pevným začátkem 

Zákazník má právo kdykoliv před startem online kurzu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. 

Odstoupení je možné výhradně emailem na adresu info@evakonasova.cz 

Výše storno poplatku je závislá na tom, jak dlouho před začátkem kurzu nahlásíte odstoupení od smlouvy: 

Více než 30 dnů před začátkem kurzu: storno poplatek – 20% 

Od 29 dnů do 8 dnů před začátkem kurzu: storno poplatek – 50% 

Od 7 dnů a méně před začátkem kurzu: stornopoplatek – 90% 

Jakmile kurz začne: stornopoplatek – 100% 

Vyúčtování a vrácení zaplacené částky snížené o stornopoplatky se uskuteční do 30-ti dnů od doručení oznámení odstoupení od smlouvy. Úhradou faktury souhlasíte se storno podmínkami